Cechy:

  • dostępne w walutach: USD, EUR, GBP
  • minimalna kwota lokaty – już od równowartości 25 EUR
  • oprocentowanie zmienne
  • elastyczny okres lokaty – od 1 do 12 miesięcy
  • możliwość ustalenia okresu umownego i/lub oprocentowania innego niż przewidziane w ofercie Banku, w drodze negocjacji
  • dla wysokości wkładu powyżej 10 tys. USD – możliwość negocjacji oprocentowania
  • dowolność formy wpłat i wypłat
  • kapitalizacja odsetek w pierwszym dniu następnego okresu
  • możliwość udzielenia pełnomocnictwa do lokaty