Transakcje wymiany walut z natychmiastową dostawą waluty

Bank Spółdzielczy w Słupcy za pośrednictwem SGB oferuje:

  • kupno lub sprzedaż waluty po kursie ustalanym w chwili zawierania transakcji
  • ustalenie daty rozliczenia transakcji – najpóźniej dwa dni robocze (SPOT) od dnia zawarcia transakcji
  • zawieranie transakcji bez dodatkowych kosztów i prowizji
  • możliwość uzyskania indywidualnie negocjowanych kursów walutowych
  • transakcje realizowane dla walut publikowanych w tabeli kursowej Banku

Przeznaczenie produktu

Natychmiastowa transakcja wymiany walut to produkt skierowany do wszystkich firm, których działalność wiąże się z dokonywaniem/ otrzymywaniem płatności w walucie obcej


Zarządzanie ryzykiem walutowym - transakcje FORWARD, SWAP WALUTOWY

Bank Spółdzielczy w Słupcy za pośrednictwem SGB oferuje:

  • kupno lub sprzedaż waluty po kursie ustalanym w chwili zawierania transakcji na ustaloną daty rozliczenia transakcji – nie później niż12 miesięcy
  • transakcje realizowane dla EUR, USD, GBP
  • zawieranie transakcji bez dodatkowych kosztów i prowizji

Przeznaczenie produktu

Transakcja pochodne dla firm prowadzących wymianę handlową z zagranicą oraz rozliczających się z kontrahentami w złotówkach, dla których poziom generowanych kosztów lub przychodów jest zależny od poziomu kursu walutowego.

Transakcje podlegają regulacjom MiFID