Cechy produktu:

  • refinansowanie obsługiwanego zadłużenia wynikającego z prowadzonej działalności gospodarczej
  • kredyt wypłacany jednorazowo lub w transzach bezgotówkowych w formie przelewu na rachunek bieżący kredytobiorcy
  • możliwość spłat w ratach równych miesięcznych, kwartalnych, półrocznych