SKŁAD ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SŁUPCY

Prezes Zarządu Lidia Dobersztyn
Wiceprezes Zarządu Paweł Majewski 
Wiceprezes Zarządu Elżbieta Wolnicka