SKŁAD RADY NADZORCZEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SŁUPCY
kadencja 2019 - 2023

Przewodniczący Roman Lewandowski
Zastępca przewodniczącego Marian Kapela
Sekretarz Jakub Bartosik
Członkowie Irena Kaszuba
Jerzy Kopczyński
Józef Osada
Stanisław Plesiński
Eugeniusz Przybylski
Daniela Rutkowska
Teresa Tomaszewska
Henryk Tylman