"Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Słupcy", stanowi zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne Banku w tym relacje z członkami Banku i klientami, organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

 Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Słupcy

 Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Słupcy o stosowaniu "Zasad Ładu Korporacyjnego"

 Ocena przestrzegania "Polityki ładu korporacyjnego" w Banku Spółdzielczym w Słupcy

 Schemat organizacyjny Banku Spółdzielczego w Słupcy