Pandemia koronawirusa dotknęła nie tylko Polskę, ale większość krajów europejskich. Europejski Urząd ds. Nadzoru Bankowego (EBA) przygotował wytyczne dotyczące pomocy dla klientów przy spłacie kredytów – właśnie w świetle kryzysu związanego z Covid-19. Ich celem jest ujednolicenie zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów całego sektora bankowego.

Te zasady zostały opracowane również dla polskiego sektora bankowego.

  • Kto może skorzystać z instrumentów pomocowych?
  • Na czym polegają działania pomocowe dla kredytobiorców?

Poniżej przedstawiamy zakres pomocy, z jakiej może skorzystać klient – także Banku Spółdzielczego w Słupcy.

Stanowisko, które wypracowały polskie banki pod patronatem Związku Banków Polskich nazwane zostało moratorium. Obejmuje ono instrumenty pomocowe udzielane od 13 marca do 30 września 2020 r. Z działań pomocowych będą mogli skorzystać wszyscy kredytobiorcy, którzy spełnią kryteria określone w stanowisku i złożą wniosek. Wniosek należy złożyć odpowiednio wcześniej, tak aby bank mógł go rozpatrzyć do 30 września 2020 r.

Stanowisko banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego

Przedłużenie okresu obowiązywania jednolitych zasad oferowania narzędzi pomocowych przez banki – moratorium pozaustawowego

W związku z powyższym Klient może składać wniosek o:

  • zawieszenie spłat kapitału i/lub odsetek max do 31.12.2020 r.
  • automatyczne wydłużenie o ten sam okres łącznego okresu spłaty kredytu
  • doliczenie do ostatniej raty zawieszonych płatności kapitału
  • ustalenie innych terminów spłaty zawieszonych płatności w okresie spłaty kredytu
  • odnowienie istniejącego finansowania do 31.12.2020 r.

Bank będzie podejmował decyzje wyłącznie na podstawie wniosku Klienta, w tym złożonego w formie zdalnej, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie pod warunkiem możliwości dokonania identyfikacji.

Podpisany obustronnie dokument pełni rolę aneksu zmieniającego warunki Umowy kredytowej.

Wnioski do pobrania:

 Wniosek – klienci indywidualni (doc)

 Wniosek – klienci indywidualni (pdf)

 Wniosek – klienci instytucjonalni (doc)

 Wniosek – klienci instytucjonalni (pdf)