AKTUALNOŚCI

Utrzymująca się pandemia koronawirusa dotyka nie tylko Polskę, ale większość krajów europejskich. Europejski Urząd ds. Nadzoru Bankowego (EBA) reaktywował wytyczne dotyczące pomocy dla klientów przy spłacie kredytów. Ich celem jest ujednolicenie zasad oferowania kolejnych narzędzi pomocowych dla klientów całego sektora bankowego, także w Polsce.

Stanowisko banków polskich wypracowane w tej sprawie pod patronatem Związku Banków Polskich, tj. moratorium pozaustawowe, prezentujemy TUTAJ: Moratorium pozaustawowe_2021.

Obejmuje ono dalsze narzędzia pomocowe udzielane

od 18 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r.

Z działań pomocowych będą mogli skorzystać wszyscy kredytobiorcy – także klienci Banku Spółdzielczego w Słupcy, którzy spełnią kryteria określone w stanowisku i złożą wniosek do 15 marca 2021, tak, aby Bank mógł go rozpatrzyć do 31 marca 2021 roku.

Komunikat do klientów sektora bankowego w sprawie brexitu1

Od 1 lutego 2020 r. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Wielka Brytania) nie jest państwem członkowskim Unii Europejskiej (UE), jednocześnie od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. ustanowiony został tzw. okres przejściowy, który w praktyce oznacza, że Wielka Brytania jest związana całym prawem UE i jest traktowana jakby nadal była członkiem UE, z tą jednak różnicą, że przedstawiciele Wielkiej Brytanii nie uczestniczą w pracach instytucji UE.

tarcza finansowa PFR 20201211

Szanowni Państwo – Beneficjenci Programu Tarcza Finansowa PFR,
zgodnie z Umową Subwencji i Regulaminem Programu PFR przypominamy o obowiązku przedstawienia przez Państwa w Banku nie później niż do 31 grudnia 2020 r. dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Beneficjenta była uprawniona do jego reprezentowania.

visa 202011 na zakupy w lidlu

Weź udział w świątecznej loterii, bo do wygrania są wyjątkowe nagrody: 4 x 10.000 zł oraz 12 x 1.000 zł do wydania w Lidlu!

Dodaj swoją kartę Visa do aplikacji Lidl Plus i zarejestruj ją na stronie www.lidl.pl/visa. Im więcej razy zapłacisz przy użyciu Lidl Pay, tym większą masz szansę na wygraną.

Dowiedz się więcej na www.lidl.pl/visa. Loteria trwa do 24 grudnia 2020 r.

Nie masz jeszcze karty Visa? Zapytaj w naszym Banku!

Przygotuj się na zmiany. Od 31 października 2020 r. płatności kartą debetową w internecie z usługą 3D Secure odbywać się będzie poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie weryfikacyjne oraz podanie hasła 3D Secure (jednorazowego kodu SMS), które otrzymasz na numer telefonu komórkowego podany przez Ciebie do kontaktu w swoim banku.

Od 30 września br. odpowiedź na pytanie weryfikacyjne ustalisz w placówce swojego banku.

Pamiętaj, że jeśli nie wybierzesz wskazanej metody potwierdzania transakcji, po 31 października br. Twoje płatności w internecie z 3D Secure nie będą mogły zostać realizowane.

Więcej informacji o usłudze 3D Secure znajdziesz tutaj.

Z wielkim żalem żegnamy
wieloletniego Prezesa Zarządu
Baku Spółdzielczego w Słupcy

Pana Edwarda Adamczyka

Człowieka o ogromnej wiedzy,
doświadczonego bankowca,
zasłużonego dla bankowości spółdzielczej.

Wyrazy współczucia Rodzinie składają:
Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy
Banku Spółdzielczego w Słupcy